Jak prezentują się dobre podręczniki do liceum?

Przy tworzeniu danych podręczników do liceum niezbędny stał się szeroki wachlarz treści. Po prostu pytanie brzmi, jakie kryteria należy zastosować podczas dokonywania wyboru. Jest to zmiana wewnątrz ogólnego zarysu edukacji. W tym celu należy napisać i wybrać odpowiednie podręczniki do liceum od Tania Książka.

Jakie możliwości powinien zapewniać każdy podręcznik w liceum?

Normalną konsekwencją powyższych przyczyn jest konieczność wyboru podręczników, które mogą być wielofunkcyjne. Założenie to można osiągnąć jedynie poprzez radykalne przekształcenie formy i znaczne obniżenie funkcji informującej. W rzeczywistości ta metoda, która trwa już od jakiegoś czasu, wymaga głównie tekstów i zawiera wiele detali. Osiąga się to po prostu przez:

  • zmniejszenie konkretnych wymiarów czcionki;
  • przenoszenie detali z tekstu na marginesy;
  • porzucenie ważnych punktów i małych elementów koncepcji;
  • przerywanie pisania pytaniami o prywatne obserwacje i doświadczenia.

Jak podręczniki realizują współczesne cele edukacji licealnej?

W najnowszych podręcznikach dla przyszłych maturzystów teksty tematyczne poprzedzone są pytaniami, które ukierunkowują konstrukcję lektury. Dodatkowo częste jest wymienianie części tekstu wraz z twierdzeniami statystycznymi, wykresami, schematami czy fotografiami, a także zamieszczanie odpowiednich zestawów ćwiczeń. Współczesne podręczniki do liceum odwołują się do pozatekstowych przyczyn zdobywania wiedzy, a także zastępują pisanie pewnym zestawem poleceń do wykonania. Każdy z wymienionych sposobów redukcji funkcji jest już obecny w podręcznikach używanych w szkołach od niemniej kilku lat. Wszystkie z nich dążą do stopniowego przekształcania funkcji danych bezpośrednio w inne funkcje publikacji, głównie dochodzeniową, samokształceniową i motywacyjną.

Jak nauczyciel musi wybrać podręczniki do liceum?

Reforma spowodowała, że większość podręczników mogła współistnieć na rynku, co wywołało ostry sprzeciw między twórcami a wydawcami. Obok ekspertów piszących podręczniki pojawił się nowy zespół autorów, czyli nauczyciele i metodycy. Styl napisania wielu podręczników do konkretnego przedmiotu na tym samym etapie wykształcenia zmusza do szukania tych najlepszych. Wszyscy twórcy zmuszeni do rywalizacji udoskonalają swoje podręczniki i “zamykają” je kolejnymi publikacjami, aby zapewnić jeszcze bardziej efektywny sposób nauki. Poszczególne podręczniki same w sobie wydawane są na wysokiej jakości papierach.

 

Czytaj dalej »