Recenzja zbioru zadań do chemii w szkole średniej

Z czego uczyć się chemii w szkole średniej?

Każdy, kto w liceum wybrał profil biologiczno-chemiczny wie, że samodzielna nauka chemii nie jest łatwą sztuką. Jeśli akurat nie trafimy na naprawdę dobrego nauczyciela, który rzetelnie i w przystępny sposób przekaże swoją wiedzę, zaliczenie tego przedmiotu może okazać się niezwykle trudne. Nic jednak straconego. Jedyne, czego potrzeba aspirującemu chemikowi, to dobre podręczniki do liceum (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html). Z ich pomocą zrozumienie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień nie będzie stanowiło przeszkody.

Jaki podręcznik do chemii?

Podręczników do tego przedmiotu jest na rynku naprawdę wiele. Tutaj chcę skupić się pozycji autorstwa Krzysztofa Pazdro pt. “Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników. Zakres rozszerzony”. Osoba pasjonująca się chemią z pewnością będzie z niego zadowolona. W przeciwieństwie do innych zbiorów zadań dostępnych na rynku, tutaj nacisk kładziony jest nie tylko na rozwiązywanie zadań stricte maturalnych, ale też na urozmaiceniu nauki, poprzez zaproponowanie szerokiej gamy interesujących problemów, z którymi kandydat na studia zetknie się na uczelni wyższej. 

Książka podzielona jest na osiemnaście rozdziałów, z których każdy dotyczy konkretnych zagadnień wymaganych od ucznia na egzaminie maturalnym.

Wśród nich znajdują się między innymi zagadnienia związane z:

 • budową atomów
 • stechiometrią wzorów i równań chemicznych
 • działaniami na roztworach (w tym przede wszystkim przeliczaniem stężeń)
 • chemią nieorganiczną (w tym z budową układu okresowego i właściwościami pierwiastków w nim zawartych)
 • chemią organiczną (w tym z węglowodorami i ich pochodnymi).

Na końcu podręcznika znajdują się tablice zawierające informacje potrzebne przy rozwiązywaniu zadań oraz aneksy i tabele, w których zaleźć można podstawy teoretyczne przedstawianych zagadnień. Przed rozpoczęciem każdego działu rozwiązanych jest kilka przykładowych ćwiczeń, by pokazać uczniowi właściwe podejście do tematu.

Zadania oferowane w zbiorze charakteryzują się zróżnicowanym stopniem trudności, więc każdy znajdzie coś dla siebie, w zależności od stopnia zainteresowania danym tematem. Wszystkie zadania są ponumerowane. Numery bez gwiazdek oznaczają ćwiczenia najprostsze, które uczeń powinien umieć samodzielnie rozwiązać po zapoznaniu się z materiałem teoretycznym; numery z jedną gwiazdką to polecenia nieco trudniejsze, wymagające większej wiedzy lub nietypowego sposobu myślenia; zadania z dwoma gwiazdkami zostały przewidziane dla osób startujących w olimpiadach przedmiotowych.

Do książki dołączony jest również układ okresowy, tabela rozpuszczalności i inne tablice, które pomogą w wygodnym rozwiązywaniu zadań.

 

 

Czytaj dalej »

Jak stworzyć najskuteczniejsze podręczniki do liceum?

Podręczniki do prawie każdej szkoły na początku są przepiękne. Wielu wydawców stara się również, aby ich podręczniki stały się dobre i również wystarczające dla wielu nowoczesnych szkół średnich. Szczególne wymagania muszą spełniać z różnych powodów podręczniki do liceum.

Kto powinien tworzyć podręczniki do liceum?

Analizując dzisiejsze podręczniki do liceum, możemy łatwo dojść do wniosku, że muszą się one wyróżniać po prostu kilkoma prostymi cechami. Pierwotny typ to zazwyczaj podręczniki do liceum, które mogą być odpowiednie:

 • pod względem intelektualnym,
 • nienaganne językowo,
 • bezbłędne edytorsko,
 • umiejętnie skomponowane,
 • wspierające najnowsze informacje dotyczące badań naukowych.

Kto pisze najskuteczniejsze podręczniki?

Ich autorami są najczęściej pracownicy szkół. W tego typu podręcznikach można znaleźć wiele informacji. Próby ograniczania funkcji użytkowej podręczników są zwykle oczywiste i ograniczają się do podawania treści w kilku formach lub miejscach. Podstawowym kryterium wyboru treści jest rozpoczęcie od aktualizacji informacji lub “zagłębiania się w szczegóły”. Poszczególne strony podręczników są zazwyczaj wystarczające, rozwijają ciekawość ucznia, a także pogłębiają to, co jest newsem. Podobnie zadania wymagają bardzo pomysłowego myślenia. Często kluczowym celem zadań jest zawsze łączenie w tekście gotowych twierdzeń i wyjaśnień. Te podręczniki do liceum zaspokajają potrzeby szkół w zakresie oferowania wiedzy niezbędnej do rozwoju kompetencji.

Jakie będą wymagania dotyczące nowoczesnych podręczników?

Postępująca globalizacja, a co za tym idzie wzrost znaczenia dodatkowych źródeł informacji, stawia przed podręcznikami szkolnymi nowe zadania. Publikacja, która jest nagromadzeniem logicznie kupionych informacji, nie spełni już oczekiwań konkretnego ucznia. Nowoczesne podręczniki muszą mieć doskonały czynnik graficzny, uczyć myślenia, wykorzystywać inspirujące połączenie materiałów i oferować jasne, a także zrozumiałe szczegóły. Muszą to być, oczywiście, uniwersalne podręczniki, które skutecznie stosują ogłoszoną dziś zasadę, że szkoły w głównej mierze rozwijają wiedzę. Substancja w tego rodzaju podręcznikach nie może być ograniczona i uproszczona. Przy dobrym zrozumieniu zachowań uczniów, a także aktualnych zadań uczelni, proces ten do informacji i konstrukcji podręcznika jest jak najbardziej odpowiedni. Bardzo ważne jest, aby tego rodzaju wymagania były zazwyczaj realizowane na maksymalnym możliwym poziomie.

 

Czytaj dalej »

Jak prezentują się dobre podręczniki do liceum?

Przy tworzeniu danych podręczników do liceum niezbędny stał się szeroki wachlarz treści. Po prostu pytanie brzmi, jakie kryteria należy zastosować podczas dokonywania wyboru. Jest to zmiana wewnątrz ogólnego zarysu edukacji. W tym celu należy napisać i wybrać odpowiednie podręczniki do liceum od Tania Książka.

Jakie możliwości powinien zapewniać każdy podręcznik w liceum?

Normalną konsekwencją powyższych przyczyn jest konieczność wyboru podręczników, które mogą być wielofunkcyjne. Założenie to można osiągnąć jedynie poprzez radykalne przekształcenie formy i znaczne obniżenie funkcji informującej. W rzeczywistości ta metoda, która trwa już od jakiegoś czasu, wymaga głównie tekstów i zawiera wiele detali. Osiąga się to po prostu przez:

 • zmniejszenie konkretnych wymiarów czcionki;
 • przenoszenie detali z tekstu na marginesy;
 • porzucenie ważnych punktów i małych elementów koncepcji;
 • przerywanie pisania pytaniami o prywatne obserwacje i doświadczenia.

Jak podręczniki realizują współczesne cele edukacji licealnej?

W najnowszych podręcznikach dla przyszłych maturzystów teksty tematyczne poprzedzone są pytaniami, które ukierunkowują konstrukcję lektury. Dodatkowo częste jest wymienianie części tekstu wraz z twierdzeniami statystycznymi, wykresami, schematami czy fotografiami, a także zamieszczanie odpowiednich zestawów ćwiczeń. Współczesne podręczniki do liceum odwołują się do pozatekstowych przyczyn zdobywania wiedzy, a także zastępują pisanie pewnym zestawem poleceń do wykonania. Każdy z wymienionych sposobów redukcji funkcji jest już obecny w podręcznikach używanych w szkołach od niemniej kilku lat. Wszystkie z nich dążą do stopniowego przekształcania funkcji danych bezpośrednio w inne funkcje publikacji, głównie dochodzeniową, samokształceniową i motywacyjną.

Jak nauczyciel musi wybrać podręczniki do liceum?

Reforma spowodowała, że większość podręczników mogła współistnieć na rynku, co wywołało ostry sprzeciw między twórcami a wydawcami. Obok ekspertów piszących podręczniki pojawił się nowy zespół autorów, czyli nauczyciele i metodycy. Styl napisania wielu podręczników do konkretnego przedmiotu na tym samym etapie wykształcenia zmusza do szukania tych najlepszych. Wszyscy twórcy zmuszeni do rywalizacji udoskonalają swoje podręczniki i “zamykają” je kolejnymi publikacjami, aby zapewnić jeszcze bardziej efektywny sposób nauki. Poszczególne podręczniki same w sobie wydawane są na wysokiej jakości papierach.

 

Czytaj dalej »